Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DALAM-IRCHEM SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Częstochowie ul. Korfantego 21, 42-202 Częstochowa.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu utrzymania kontaktów handlowych, / w związku z obowiązkami administratora w zakresie archiwizacji dokumentów sprzedaży / zakupu, wz, dowodów dostrawy, ofert handlowych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b, c, oraz f (w zakresie danych obejmujących wizerunek rejestrowany za pomocą systemu monitoringu – a to z uwagi na żywotny interes Administratora w dbałości o bezpieczeństwo osób i mienia na terenie zakładu pracy) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej – w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w zakresie stosowania informatycznych narzędzi księgowych oraz korespondencji elektronicznej.